top of page

Generalforsamling i Foreningen Salam

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i  Foreningen Salam 

Tirsdag 2.maj 2023 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, Vejle 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent 

  2. Valg af referent 

  3. Valg af stemmetællere 

  4. Bestyrelsens beretning 

  5. Godkendelse af beretning 

  6. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 

  7. Budgetoversigt 

  8. Fastsættelse af kontingent for 2024 

  9. Forslag fra medlemmerne - skal være bestyrelsen/Fair Trade Butik 

      Salam, Vejle i hænde senest 24. april 2023 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

      På valg  (for 2 år) er: Ruth Nutzhorn, Gitte Gren og Lejf Jensen  

11.  Valg af 2 suppleanter. 

      På valg er Claus Frederiksen og Mona Jørgensen 

12. Valg af revisor:  På valg er Freddy Olesen 

13. Eventuelt.  

 

Såvel medlemmer som butikspersonale opfordres til at stille op til bestyrelsen – og gerne meddele det i butikken på forhånd. 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe/te m tilbehør. 

 

Vi glæder os til at se mange medlemmer og kunder, og takker for jeres opbakning omkring  

Fair Trade Butik Salam.

 

Lejf Jensen, formand 

bottom of page